Kursus

Friluftsliv og sikkerhed på vand

Faget introducerer dig til forskellige friluftsaktiviteter på vand og har bl.a. fokus på, hvordan man formidler aktiviteterne til forskellige målgrupper. Du arbejder med sikkerhed og beskæftiger dig med, hvilke hensyn der skal tages, når friluftsaktiviteterne foregår på vand.

Fakta

Navn:
Friluftsliv og sikkerhed på vand
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
6938-

Friluftsliv og sikkerhed på vand er et enkeltfag fra uddannelsen til skov- og naturtekniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til dig, der skal tilrettelægge aktiviteter på vand for mindre grupper. Det kan fx dreje sig om formidling af naturoplevelser, hvor der anvendes kano, kajak, joller mv.

Mål

Kurset sætter dig i stand til at anvende og reflektere over forskellige pædagogiske redskaber til instruktion og vejledning i friluftsaktiviteter på vand.

Målet er, at du kan

  • formidle både oplevelser og læring gennem aktiviteter på vand for udvalgte grupper
  • planlægge og gennemføre aktiviteter på vand for mindre grupper under hensyn til den nødvendige sikkerhed
  • redegøre for muligheder og begrænsninger ved anvendelse af kano, kajak, joller og selvbyggede fartøjer som fx tømmerflåder

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser