Kursus

Forvaltning af småvildt

Faget giver dig praktisk viden om forvaltning af småvildt. Fx lærer du at håndtere foder, opsætte foderhuse og udarbejde planer til regulering af vildtet.

Fakta

Navn:
Forvaltning af småvildt
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
6585-

Forvaltning af småvildt er et enkeltfag fra uddannelsen til skov- og naturtekniker.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der i forbindelse med pleje af naturområder har behov for praktisk viden om forvaltning af småvildt.

Mål

Målet er, at du kan forvalte dansk småvildt under hensyn til arternes biologi og krav til levesteder.

Du lærer at:

  • analysere en småvildtbiotop i forhold til vildtforvaltning
  • vælge foder og foderteknik til fodring af småvildt
  • behandle og opbevare foder korrekt
  • opsætte foderhuse og foderstationer til småvildt
  • udarbejde planer til regulering af småvildtbestande

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser