Kursus

Biotopplaner for udsætning af fjervildt

Faget giver dig kendskab til de elementer, der indgår i udarbejdelsen af biotopplaner for naturområder, hvor der udsættes vilde fugle. Det kan fx være insektvolde og pleje af levende hegn, men også viden om lovgivning på området.

Fakta

Navn:
Biotopplaner for udsætning af fjervildt
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
6584-

Biotopplaner for udsætning af fjervildt er et enkeltfag fra uddannelsen til skov- og naturtekniker.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for skovbrugs - og naturplejeområdet.

Mål

Målet er, at du kan udarbejde en biotopplan for en ejendom, idet du tager højde for elementer som placering af udyrkede arealer, insektvolde, barjordsstriber, vildtstriber, pleje af levende hegn og beplantninger.

Du lærer også at anvende din viden om lovgivning vedrørende jagt og regulering, dyrevelfærd, dyre- og jagtetik og natur- og miljøbeskyttelse.

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser