Kursus

Rengøring og rengøringskontrol

Kan selvstændigt udføre rengørings- og desinfektionsopgaver og på en hygiejnisk måde arbejde med fremstilling af mejeriprodukter.

Fakta

Navn:
Rengøring og rengøringskontrol
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2646
Fagkode:
42994-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for mejeriindustrien eller måtte ønske at arbejde inden for dette jobområde.

Mål

Deltageren kan arbejde på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for levnedsmiddelbåren smittespredning, da deltageren kan udføre rengøringskontrol, kan genneføre rengøringsprocessen og desinfektion på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Deltagerne kan anvende datablade for de mest anvendte rengørings- og desinfektionsmidler. Deltageren kan inddrage sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø, som en naturlig del af arbejdet i produktionen.

Varighed

2 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået det mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser