Kursus

Hygiejnisk adfærd ved serviceopgaver på mejerier

På baggrund af viden om og forståelse for nødvendigheden af hygiejne i fødevareproduktion, vil deltageren kunne håndtere de specielle forhold med hensyn til hygiejne, der gør sig gældende ved servicearbejdet på et mejeri.

Fakta

Navn:
Hygiejnisk adfærd ved serviceopgaver på mejerier
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2646
Fagkode:
44757-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod mejeriernes egne medarbejdere samt eksterne medarbejdere, der udfører serviceopgaver i forbindelse med fremstilling og pakning af mejeriprodukter.

Mål

På baggrund af viden om og forståelse for nødvendigheden af hygiejne i fødevareproduktion, vil deltageren kunne håndtere de specielle forhold med hensyn til hygiejne, der gør sig gældende ved arbejdet på et mejeri, herunder at være omhyggelig med personlig hygiejne og påklædningsforskrifter. Deltageren kan beskytte råvarer, halvfabrikata og færdige produkter mod forureninger pga. direkte eller indirekte kontakt med udstyr, inventar og personale.

Varighed

3,0

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået det mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser