Kursus

Fremstilling af mejeriprodukter

Kan medvirke ved mælkens forbehandling og ved fremstilling af konsummælksprodukter. Kan endvidere medvirke ved analyser og bedømmelser.

Fakta

Navn:
Fremstilling af mejeriprodukter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2646
Fagkode:
48042-

-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for mejeriindustrien eller måtte ønske at arbejde inden for dette jobområde.

Mål

Deltageren kan medvirke til at forestå dele af mælkebehandlingsprocessen i forbindelse med fremstilling af smør og konsummælksprodukter, dvs. - mælkemodtagelsen- skumning, - varmebehandling- homogenisering - slutvarmebehandling. Deltageren kan medvirke til at formindske antallet af fejlproduktioner, korrigere og optimere produktionsflowet samt forhindre mikroorganismers smittespredning. Deltageren kan medvirke ved bedømmelse af mælkekvalitet og foretage simple mikrobiologiske analyser samt medvirke til at mikroorganismers hæmmende og fremmende virkninger anvendes.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannlesesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål,der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.