amu i planteproduktion i landbruget
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Planteproduktion i landbruget

Områdets kurser giver kompetencer til at planlægge og styre planteavl, men også til at udføre en bedrifts opgaver med at jordbehandle, så, gødske, pleje, høste og konservere afgrøder.

Fakta

Navn:
Planteproduktion i landbruget
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2640

Du lærer at anvende teknologi til administration af bedriften. Du kan desuden lære teknikker og færdigheder til dyrkning af forskellige afgrøder, herunder håndtering af maskiner og metoder til pleje og ukrudtsbekæmpelse i både traditionelt og økologisk landbrug.

Kurserne henvender sig til både faglærte og ufaglærte medarbejdere i landbruget.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Planteproduktion i landbruget omfatter kurser inden for emnerne:

  • Administration, planlægning og ledelse i planteproduktionen
  • Dyrkning af landbrugsafgrøder
  • Kørsel med selvkørende motorredskaber
  • Planteavl
  • Specialopgaver i planteproduktionen
  • Teknik i planteproduktionen

Kurserne udbydes typisk af landbrugsskoler få steder i landet.

Værd at vide

Planteproduktion i landbruget omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Mejeri- og jordbrug.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Planteproduktion i landbruget er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg.

Se også Mejeri og jordbrugs kurser på AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Den personlige uddannelses- og jobplan
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Vedligeholdelse af landbrugsmaskiner
Anvendelse og vedligeh. af storballepressere
Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave
Praktik for F/I
Oprettelse af database til jobbrug
Anvendelse af motorsav 1
Betjening af rendegravere
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Produktionsstrategier i landbruget
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
IT og produktionsstyring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Betjening af høstmaskiner
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Vedligeholdelse og betjening af maskinkomponenter
Informationssøgning på internettet til jobbrug
Anvend informationer fra internettet til jobbrug
Anvendelse og betjening af forsuringsanlæg
Innovationsprocesser i jordbrugsvirksomheder
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget
Økologisk Landbrugsproduktion, ajourføring
Forsuringsanlæg, ajourføring
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information