Kursus

Laboratorieundersøgelser

Du lærer fx at afmåle, udpipettere og afveje forskelligt prøvemateriale, og du får viden om, hvordan man analyserer og vurderer blod. Du lærer også at anvende og vedligeholde et mikroskop.

Fakta

Navn:
Laboratorieundersøgelser
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
9815-

Laboratorieundersøgelser er et enkeltfag fra uddannelsen til dyrepasser.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der arbejder med pasning af især zoo- og hobbydyr.

Mål

Målet er, at du

  • kan udføre alle praktiske laboratorieopgaver på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde
  • bl.a. har kendskab til at afmåle, udpipettere og afveje prøvemateriale med henblik på at fremstille opløsninger og blandinger af opløsninger, samt at du kan opstille fortyndingsrækker
  • har kendskab til blodets sammensætning og funktion og kan anvende de almindeligste analysemetoder til at vurdere blodet
  • har kendskab til at anvende og vedligeholde mikroskop
  • har kendskab til forskellige analytiske metoder til at karakterisere celler, bakterier mm.

Varighed

5,0 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.