Kursus

Hold af akvarie- og terrariedyr

Faget giver bl.a. viden om, hvordan akvariedyrs behov bedst imødekommes. Du får også kendskab til emner som næringsstofbalance, akklimatisering og sygdomme hos akvarie- og terrariedyr.

Fakta

Navn:
Hold af akvarie- og terrariedyr
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
9810-

Hold af akvarie- og terrariedyr er et enkeltfag fra uddannelsen til dyrepasser.

Målgruppe

Faget henvender sig især til personer, der er beskæftiget med pasning og salg af dyr.

Mål

Du får kendskab til grundlæggende akvatisk miljø og biologi, herunder akvarie- og terrarieindretning, og til almindeligt forekommende sygdomme hos akvarie- og terrariedyr.

Du lærer desuden at

  • redegøre for akvatiske dyregruppers vandkvalietsbehov, og hvordan disse imødekommes
  • forstå, hvilke konsekvenser en forkert næringsstofbalance i vandet har, og hvordan den korrekte balance i vandet opnås
  • redegøre for akklimatisering

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser