Kursus

Berigelse og aktivering af dyr

Faget giver dig bl.a. viden om, hvordan stalde og dyreanlæg skal indrettes for at aktivere dyrene og samtidig imødekomme hensyn til publikum, sikkerhed og de daglige rutiner med at fodre og holde rent.

Fakta

Navn:
Berigelse og aktivering af dyr
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
9808-

Berigelse og aktivering af dyr er et enkeltfag fra uddannelsen til dyrepasser.

Målgruppe

Faget henvender sig især til dig, der arbejder med pasning og aktivering af dyr i dyrehandler og zoohaver.

Mål

Målet er, at du kan:

  • anvende forskellige metoder og teknikker til adfærdsberigelse - under hensyn til dyrenes naturlige adfærd og fysiologiske behov
  • vurdere anlægsdesign under hensyn til publikum, arbejdsrutiner og -sikkerhed, indretning, hygiejne, miljøberigelse og aktivering af dyrene
  • vælge og anvende egnede materialer til indretning af stalde og dyreanlæg under hensyn til miljøberigelse og aktivering
  • redegøre for adfærdsberigelse gennem sociale, sensoriske, fodrings- og habitatrelaterede samt kognitive udfordringer

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser