Kursus

Hold og salg af fisk til udendørs anlæg

På kurset arbejdes der med vandkemi, filteringssystemer, vandplanter og lovgivning. Der arbejdes endvidere med ernæring, sundhed og sygdomme hos udendørsfisk.

Fakta

Navn:
Hold og salg af fisk til udendørs anlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2292
Fagkode:
48317-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer som periodevis har hold og handel med udendørsfisk, ansatte i havecentre, dyrepassere, anlægsgartnere.

Mål

Deltageren kan rådgive kunder omkring etablering af havebassiner med tilhørende udstyr, herunder mekanisk og biologisk filtrering samt planteanvendelse. Deltageren kan rådgive kunder om fiskens fodring og pasning, herunder ernæring gennem livsstadier. Deltageren kan på baggrund af kendskab til fiskens sundhed og sygdomme, herunder smittekendskab rådgive kunder om sundhed og sygdomsforebyggelse hos fisk. Deltageren kan på baggrund af kendskab til drift af isolations- og salgsanlæg sikre at sygdomme ikke spredes.Deltageren har kendskab til aktuel lovgivning vedrørende hold og handel med fisk til havebassiner, herunder relevant lovgivning for området i dyrehandlerbekendtgørelsen, dyreværnsloven, reglerne omkring anmeldepligtige sygdomme samt medicinlovgivningen.

Varighed

3,0

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.