Kursus

Hold og salg af fisk til udendørs anlæg

På kurset arbejdes der med vandkemi, filteringssystemer, vandplanter og lovgivning. Der arbejdes endvidere med ernæring, sundhed og sygdomme hos udendørsfisk.

Fakta

Navn:
Hold og salg af fisk til udendørs anlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2292
Fagkode:
48317-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer som periodevis har hold og handel med udendørsfisk, ansatte i havecentre, dyrepassere, anlægsgartnere.

Mål

Deltageren kan rådgive kunder omkring etablering af havebassiner med tilhørende udstyr, herunder mekanisk og biologisk filtrering samt planteanvendelse. Deltageren kan rådgive kunder om fiskens fodring og pasning, herunder ernæring gennem livsstadier. Deltageren kan på baggrund af kendskab til fiskens sundhed og sygdomme, herunder smittekendskab rådgive kunder om sundhed og sygdomsforebyggelse hos fisk. Deltageren kan på baggrund af kendskab til drift af isolations- og salgsanlæg sikre at sygdomme ikke spredes.Deltageren har kendskab til aktuel lovgivning vedrørende hold og handel med fisk til havebassiner, herunder relevant lovgivning for området i dyrehandlerbekendtgørelsen, dyreværnsloven, reglerne omkring anmeldepligtige sygdomme samt medicinlovgivningen.

Varighed

3,0

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.