Kursus

Håndtering af blod, plasma og serum

På kurset arbejdes der med blodets sammensætning og funktion, stabiliseringsmidler, plasma og serum, håndtering og opbevaring af blodprøver samt simple blodundersøgelser, herunder fremstilling af plasma og serum, hæmatokritmåling, biokemiske undersøgelser, blodcellemålinger og mikroskopiering.

Fakta

Navn:
Håndtering af blod, plasma og serum
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2292
Fagkode:
48313-

-

Målgruppe

Dyrepassere ansat i forsøgsdyrsbranchen

Mål

Deltageren kan håndtere og præparere blodprøver fra forsøgsdyr på baggrund af viden om blodets sammensætning og funktion, stabiliseringsmidlers virkning og anvendelse samt formålet med blodundersøgelsen.Deltageren kan deltage i udførelse af udvalgte blodundersøgelser, herunder fremstilling af plasma og serum, hæmatokritmåling, biokemiske undersøgelser, blodcellemålinger og mikroskopiering.

Varighed

1,0

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.