amu i maskiner og teknik i landbruget
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Maskiner og teknik i landbruget

Områdets kurser giver kompetencer til at køre, betjene og vedligeholde de maskiner, der anvendes i landbruget til at behandle jord, så, gøde og høste.

Fakta

Navn:
Maskiner og teknik i landbruget
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2635

Området omfatter også håndtering af de entreprenørmaskiner, der bruges til fx ukrudtsbekæmpelse, fejning, spildevands- og anlægsarbejde i både private og offentlige projekter.

Du lærer at klargøre og indstille maskinerne og deres ofte avancerede tekniske udstyr til det arbejde, du skal udføre. Ikke mindst er der fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø, når du arbejder med kraftige maskiner og stoffer som ammoniak og kvælstof. Kundekontakt og it til regnskab og planlægning hører også til emnerne.

Kurserne henvender sig fx til faglærte jordbrugsmaskinførere, landmænd og landbrugsmaskinmekanikere, men også til ufaglærte med stor praktisk erfaring.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Maskiner og teknik i landbruget omfatter kurser inden for emnerne:

  • Administration, planlægning og ledelse
  • Driftsopgaver for kommuner og amter
  • Jord- og anlægsarbejde
  • Kundekontakt
  • Kørsel med selvkørende motorredskaber
  • Plantedyrkning i landbruget
  • Specialopgaver
  • Teknik-landbrugsmaskiner

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Maskiner og teknik i landbruget omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Mejeri- og jordbrug.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Maskiner og teknik i landbruget er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg.

Se også Mejeri og jordbrugs kurser på AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Den personlige uddannelses- og jobplan
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Betjening af ammoniakanlæg i landbruget
Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave
Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat
Praktik for F/I
Oprettelse af database til jobbrug
Anvendelse af motorsav 1
Betjening af rendegravere
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk
MAG-reparationssvejsning proces 135
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
IT og produktionsstyring for medarbejdere
Kunde/leverandørforhold for operatører
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Udbringning af næringsstoffer i jordbruget
Håndtering af næringsstoffer
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug
Hydrauliske forbindelser til off road materiel
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Plantebeskyttelse i jordbruget, ajourføring

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information