Kursus

Sortering og vurdering af skind

I uddannelsen får deltagerne i forbindelse med sortering af skind en klar forståelse for kvalitetsbegreberne, viden omkring farver og renhedsgrader, og et kendskab til lowgrades.

Fakta

Navn:
Sortering og vurdering af skind
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2283
Fagkode:
45590-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for pelsdyrområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til dette område.

Mål

Deltageren kan på baggrund af forståelse for værdital i skindproduktionen og markedskrav medvirke ved produktionsvurdering af værdital og deltage i en disskusion om produktionsfremmende foranstaltninger i skindproduktionen. Deltageren kan på baggrund af en klar forståelse af kvalitetsbegreber, farver, renhedsgrader og lowgrades deltage i arbejdet med sortering af skind.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser