Kursus

Planlægning af elevers praktikuddannelse på maskin

På kurset arbejdes der med tilrettelæggelse af elevers praktikuddannelse på maskinstationen. Deltageren får værktøjer til instruktion af elever i forhold til sikkerhed og selvstændig kørsel med maskiner.

Fakta

Navn:
Planlægning af elevers praktikuddannelse på maskin
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2283
Fagkode:
49587-

-

Målgruppe

Virksomhedsejere og ansatte på maskinstationer med ansvar for oplæring af elever.

Mål

Deltageren kan som oplæringsansvarlig på en maskinstation medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af elevens praktikuddannelse i virksomheden.Deltageren kan som oplæringsansvarlig anvende viden om hensigtsmæssig introduktion af elever til selvstændigt at udføre arbejdsopgaver inden for maskinkørsel, herunder give eleven forståelse for personlig sikkerhed og sikkerhed i forhold til at arbejde med maskiner.

Varighed

1,0 dag

Prøve

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.