Kursus

Klovpleje og klovbeskæring

I uddannelsen får deltagerne viden om forebyggelse af almindelige forekommende sygdomme og skader på klove. Deltagerne lærer at håndtere dyr og udføre klovpleje og klovbeskæring på de mest almindelige klovtyper på en sikker måde. Deltagerne lærer desuden at behandle almindelige forekommende sygdomme og skader på klove.

Fakta

Navn:
Klovpleje og klovbeskæring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
30,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2283
Fagkode:
40645-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer der ønsker at beskæftige sig med klovbeskæring, herunder personer ansat i landbrug, dyreparker m.m., som er beskæftiget med pasning af husdyr eller andre klovbærende dyr og som ønsker at foretage klovbeskæring.

Mål

Deltageren kan identificere risikofaktorer, vurdere og rådgive om relevant forebyggelse for almindelige forekommende sygdomme og skader på klove.Deltageren kan håndtere dyr og udføre klovpleje og klovbeskæring på de mest almindelige klovtyper på en for dyrene og beskæreren sikkerhedsmæssig, betryggende og regelret måde ved anvendelse af det dertil hørende håndværktøj, udstyr og materialer.Deltagerne kan registrere og behandle almindelige forekommende sygdomme og skader på klove, herunder vurdere sygdomme og skader, der kræver udefra kommende assistance.

Varighed

30,0 dage

Prøve

Der er en skriftlig, mundtlig og praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser