Kursus

Innovationsprocesser i jordbrugsvirksomheder

På uddannelsen tilføres deltagerne kompetencer til at indgå aktivt i jordbrugsvirksomheders innovationsarbejde og bearbejdelse af holdninger og traditioner i virksomheder med det formål, at alle afdelinger og niveauer i virksomheder aktivt deltager i innovationsprocesser. Deltagerne får viden om forandringsmotivation, identifikation af innovationsmuligheder, kortlægning af innovationsprocesser, medarbejderinddragelse m.v.

Fakta

Navn:
Innovationsprocesser i jordbrugsvirksomheder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2283
Fagkode:
47167-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ejere, ledere og medarbejdere i virksomheder inden for jordbrugser-hvervet.

Mål

Deltageren kan anvende viden om principperne for innovationsprocesser i jordbrugsvirksomheder, på baggrund af forståelse for egen rolle heri og betydningen af løbende forandringer. Deltageren kan medvirke til, at alle medarbejdere tager del i innovationsprocesser og dermed skabe synergieffekter omkring innovation i jordbrugsvirksomheder.Deltageren kan anvende viden om forskellige motivationsfaktorer, der fremmer og fællesgør virksomheders innovationsindsats.Deltageren kan aktivt deltage i identifikationen af innovationsmuligheder i jordbrugsvirksomheder.Deltageren kan medvirke til at generere ideer i jordbrugsvirksomheder og benytte metoder anvendelsesorienteret til omsætning af ideerne til konkrete tiltag i virksomheder.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformu-lering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold