amu i husdyrproduktion i landbruget
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Husdyrproduktion i landbruget

Områdets kurser giver dig kompetencer til at holde produktionsdyr som køer, kalve, svin, fjerkræ og mink, uanset om du arbejder med traditionelt eller økologisk landbrug - i en stor eller lille bedrift.

Fakta

Navn:
Husdyrproduktion i landbruget
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2641

Du lærer fx om sammenhængen mellem sunde dyr og sunde fødevarer. Du får kendskab til produktionsstrategier og anvendelse af ny teknologi til husdyrhold, men du kan også få praktiske færdigheder på områder som klovpleje, fodring og formering.

Kurserne henvender sig til både faglærte og ufaglærte medarbejdere i landbruget.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Husdyrproduktion i landbruget omfatter kurser inden for emnerne:

  • Administration, planlægning og ledelse i husdyrproduktionen
  • Afsætning og økonomi i husdyrproduktionen
  • Pasning af husdyr
  • Teknik i husdyrproduktionen
  • Transport af husdyr

På kurserne får du ligeledes viden om drøvtyggers fysiologi, optimal fodring, kvægproduktion og svineproduktion.

Kurserne udbydes typisk af landbrugsskoler få steder i landet.

Værd at vide

Husdyrproduktion i landbruget omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Mejeri- og jordbrug.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Husdyrproduktion i landbruget er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg.

Se også Mejeri og jordbrugs kurser på AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Den personlige uddannelses- og jobplan
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Vedligeholdelse af landbrugsmaskiner
Økologisk landbrugsproduktion
Praktik for F/I
Oprettelse af database til jobbrug
Betjening af rendegravere
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
IT og produktionsstyring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Vedligeholdelse og betjening af maskinkomponenter
Innovationsprocesser i jordbrugsvirksomheder
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Sikkerhedseftersyn af maskiner i jordbruget
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information