Kursus

Plantekundskab og plantepleje

Faget giver forudsætninger for at arbejde med udvælgelse og pleje af beplantninger og anlæg samt udarbejde planer for plejen og udføre kvalitetskontrol på en miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarlig måde.

Fakta

Navn:
Plantekundskab og plantepleje
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Faget varer 10 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2666
Fagkode:
4352-

Plantekundskab og plantepleje er et enkeltfag fra uddannelsen til anlægsgartner.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der arbejder eller ønsker at arbejde med etablering og pleje af beplantninger og anlæg.

Mål

Du lærer registrere, analysere, planlægge og tegne et haveprojekt med anvendelse af planter - ud fra forskellige vækstkrav, blomstringstidspunkter, former og farver.

Du lærer at identificere planter og kan redegøre for deres karakteristiske udseende og anvendelsesmuligheder samt redegøre for deres placering i det botaniske system.

Du lærer desuden at vælge egnede planter til haver, parker, byer og det åbne landskab under hensyn til konkrete vækstvilkår. Du kan etablere de bedst mulige vækstforhold ved nyplantning samt udføre pleje af træer, buske og stauder, herunder foretage beskæring af træer og buske på en miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarlig måde og under hensyntagen til den nyeste viden om træbiologi.

Du lærer endvidere at foretage kvalitetskontrol ved modtagelsen af planter.

Endelig lærer du at udarbejde en plejeplan for enkeltplanter og beplantninger og træffe foranstaltninger, som forbedrer planternes livsbetingelser, herunder forebygge sygdomme og skadedyr med opmærksomhed på gødningsforbrug og det omgivende miljø.

Varighed

Faget varer 10 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus