Kursus

Planteanvendelse

Faget giver dig forudsætninger for at vælge planter til golf- og idrætsanlæg og følge etablering af anlæggene op med pleje og plejeplaner.

Fakta

Navn:
Planteanvendelse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
6 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2666
Fagkode:
4676-

Planteanvendelse er et enkeltfag fra uddannelsen til greenkeeper.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der i deres job skal vælge og pleje planter til golf- og idrætsanlæg.

Mål

Det er målet, at du kan vælge egnede træer og buske til golf og idrætsanlæg ud fra hensyn til konkrete vækstvilkår.

Du lærer at foretage kvalitetssikring ved modtagelse og plantning af træer og buske, herunder udarbejde kvalitetssikringsmappe.

Du får kendskab til, hvordan der skabes de bedst mulige etableringsforhold ved nyplantning.

Desuden kan du udføre pleje af træer og buske og udarbejde en plejeplan for enkeltplanter og beplantninger.

Varighed

6 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser