Kursus

Kunstgræs

Du lærer at vedligeholde og reparere kunststofbaner ud fra din viden om deres opbygning.

Fakta

Navn:
Kunstgræs
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2666
Fagkode:
5505-

Faget er et enkeltfag på uddannelsen til greenkeeper.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med vedligeholdelse af idrætsanlæg og baner af kunststof.

Mål

Du lærer at udføre daglig pleje, vedligeholdelse, oprensning og opfyldning af belægningen ud fra din viden om kunststofbaners opbygning. Du lærer desuden at udføre snerydning af belægningen.

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en prøve.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

AMU Nordjylland

Roskilde Tekniske Skole