Kursus

Kulturteknik, pleje af beplantninger

Faget giver dig forudsætninger for at udføre almindelig pleje af grønne områder. Fx lærer du at udarbejde et simpelt plejeprogram.

Fakta

Navn:
Kulturteknik, pleje af beplantninger
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2666
Fagkode:
4668-

Kulturteknik, pleje af beplantninger er et enkeltfag fra uddannelsen til greenkeeper.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der har brug for grundlæggende kendskab til pleje af grønne områder.

Mål

Målet er, at du kan udføre almindelige former for plejearbejde af grønne områder efter gældende normer for anlægsgartnerarbejde.

Du kan udarbejde et simpelt plejeprogram fra etableringsfasen og 3 år frem for et mindre, grønt tilplantet areal.

Desuden kan du opsætte beskyttelse af særligt udsatte nyplantninger, og du kan etablere og opbygge forskellige typer af beplantninger.

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser