Kursus

Kirkegårde, græsplæner

Deltageren kan pleje græsarealer på kirkegårde og foreslå evt. tiltag til forbedring af græsarealet, samt udtage jordprøver og fortolke gødningsanalyser. Deltageren kan udføre forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr i græsarealer, ud fra kendskab til de mest almindeligt forekommende ukrudtsarter, skadedyr og sygdomme i græsarealer.

Fakta

Navn:
Kirkegårde, græsplæner
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2666
Fagkode:
47099-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Mål

Deltageren kan pleje græsarealer på kirkegårde og foreslå evt. tiltag til forbedring af græsarealet.Deltageren kan udtage jordprøver og fortolke gødningsanalyser og på denne baggrund opstille enkle gødningsplaner for græsarealet.Deltageren kan udføre forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr i græsarealer, ud fra kendskab til de mest almindeligt forekommende ukrudtsarter, skadedyr og sygdomme i græsarealer.

Varighed

3 dage.

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

AMU Nordjylland