Kursus

Græs, vækstforhold, pleje og gødning

Du lærer om, hvad forskellige græsarter egner sig til, og hvordan græsarealer vedligeholdes.

Fakta

Navn:
Græs, vækstforhold, pleje og gødning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Faget varer 15 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2666
Fagkode:
4666-

Græs, vækstforhold, pleje og gødning er et enkeltfag inden for anlægsgartneri.

Målgruppe

Faget henvender sig til anlægsgratnere og andre, der har brug for opdateret viden om græs og pleje af græs.

Mål

Du får forudsætninger for at identificere de anvendte græsarter og beskrivelse de forskellige arters optimale krav til vækst- og jordbundsforhold. Du får også kendskab til græssets egenskab og kvalitet.

Du lærer desuden at

  • udtage repræsentative jordprøver og fortolke gødnings- og teksturanalyser
  • udarbejde gødningsprogrammer under hensyn til græsarternes vækstforhold og det omgivende miljø
  • udarbejde pleje- og renoveringsprogrammer for græsarealer 

Varighed

Faget varer 15 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.