Kursus

Avanceret pleje af golfbaner

Deltagerne kan foretage en kortlægning og registrering af ukrudt, svampesygdomme og skadedyr på golfbaner og kan ud fra givne parametre udarbejde forslag til langsigtede plejestrategier, der også tager udgangspunkt i brug af IPM. Deltagerne kan endvidere ud fra plejestrategien udarbejde tids og resurseberegninger, samt kan gøre brug af skadetærskler, opstille og definere spillekvalitet.

Fakta

Navn:
Avanceret pleje af golfbaner
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2666
Fagkode:
47689-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte greenkeepere, der har flere års erfaring i pleje af golfbaner.

Mål

Deltagerne kan foretage en kortlægning og registrering af ukrudt, svampesygdomme og skadedyr på golfbaner og kan ud fra givne parametre udarbejde forslag til langsigtede plejestrategier, der også tager udgangspunkt i brug af IPM, dvs. integreret plantebeskyttelse og minimalt forbrug af pesticider. Deltagerne kan endvidere ud fra plejestrategien udarbejde tids og resurseberegninger, samt løbende udarbejde grønt regnskab. Hvis der benyttes kemi på anlæggene, kan deltageren sikre, at det sker iht. gældende lovgivning på plantebeskyttelsesområdet og er mindst muligt skadeligt for sprøjteførere, greenkeepere og øvrige, som benytter anlægget samt for arealernes flora og fauna som helhed.Deltagerne kan gøre brug af skadetærskler, opstille og definere spillekvalitet og kan udarbejde logbog til brug for dokumentation.

Varighed

5,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering. Det skal fremgå tydeligt af uddannelsesbeviset i hvilket belægningsmønster deltageren har modtaget undervisning i.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser