Kursus

Miljø- og biologiske forhold i grønne anlæg

I uddannelsen arbejder deltagerne med at indsamle, måle og beskrive forslag til ændringer i bestående eller nye grønne anlæg med henblik på at fremme de biologiske forhold i området til gavn for plante- og dyrelivet.

Fakta

Navn:
Miljø- og biologiske forhold i grønne anlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2666
Fagkode:
42318-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartnerområdet.

Mål

Deltageren kan indsamle, måle og beskrive forslag til konstruktive ændringer i bestående eller nye grønne anlæg eller områder med henblik på at fremme miljøet og de biologiske forhold i området til gavn for plante- og dyrelivet set under realistiske forhold.

Varighed

10,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser