Kursus

Sæson- og temaprodukter hos detailslagteren

Deltageren kan udvikle opskrifter og fremstille sæson- og temaprodukter i slagterbutikken med udgangspunkt i sæsonens råvarer, aktuelle forbrugertrends og slagterfaglig udvikling. Deltageren kan herved inspirere kunder i valg af madløsninger.

Fakta

Navn:
Sæson- og temaprodukter hos detailslagteren
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2799
Fagkode:
48027-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere beskæftiget inden for detailforarbejdning, forædling og salg af ferskvarer.

Mål

Deltageren kan fremstille sæson- og temaprodukter, der inspirerer kunder i slagterbutikken i valg af madløsninger. Deltageren kan udvikle og tilpasse opskrifter ud fra sæsonens råvarer, smag og anvendelse og med inspiration fra trends, aktuelle kundebehov og slagterfaglig udvikling. Deltageren kan planlægge og fremstille sæson- og temaprodukter til disk og boks samt prissætte produkterne.

Varighed

3 dage.

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold