Kursus

Pynt som blikfang i slagterbutikken

Deltageren kan fremstille pynt med afsæt i sæsonbetonede råvarer og eksponere salgsklare detailslagterprodukter, så de inspirerer kunderne i slagterbutikken.

Fakta

Navn:
Pynt som blikfang i slagterbutikken
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1 dag.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2799
Fagkode:
47823-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget inden for detailforarbejdning, forædling og salg af ferskvarer.

Mål

Deltageren kan anvende grundlæggende principper for pynt og eksponering af salgsklare detailslagterprodukter. Deltageren kan fremstille pynt med udgangspunkt i sæsonbetonede råvarer, så pynten fremstår som et naturligt supplement til detailslagterprodukterne og vækker opmærksomhed hos kunderne. Deltageren kan optimere valg af fade og emballage, så salgsklare detailslagterprodukter præsenteres optimalt.

Varighed

1 dag.

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser