Kursus

Maskin- og robotbetjening i industrislagtning 2

Du får kendskab til opbygning og simpel programmering af maskiner og robotter på et industrislagteri og lærer vha. manualer og it at søge relevant viden om teknologi og problemløsning i betjening heraf. Det forudsættes, at du før kurset har gennemført Maskin- og robotbetjening i industrislagtning 1 eller har tilsvarende kompetencer. Du kan efter kurset udbygge dine kompetencer i maskin- og robotbetjening med yderligere 1 niveau op til niveau 3.

Fakta

Navn:
Maskin- og robotbetjening i industrislagtning 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2799
Fagkode:
48242-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, der har grundlæggende forståelse for og erfaring med teknologianvendelse i industrislagtning, og som ønsker at udbygge disse specifikt i forhold betjening af maskiner og robotter.

Mål

Deltageren kan med henblik på betjening af maskiner og robotter på et industrislagteri:- Forstå opbygningen af gængse maskin- og robotprogrammer.- Anvende manualer og it til at søge relevant viden om teknologi og til problemløsning.- Foretage simpel programmering af gængse maskiner og robotter.

Varighed

2 dage.

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Zealand Business College