Kursus

Maskin- og robotbetjening i industrislagtning 1

Du lærer at arbejde med pneumatik, hydraulik, PLC-styring, lysgardiner m.m. med henblik på betjening af maskiner og robotter på et industrislagteri. Du lærer herunder at sikre stabil drift, fejlsøge og foretage konsekvensvurdering ved ændringer i tekniske grundopsætninger samt at anvende fagsprog i kommunikationen med kolleger og faggrupper. Du kan udbygge dine kompetencer i maskin- og robotbetjening i industrislagtning med yderligere 2 niveauer op til niveau 3.

Fakta

Navn:
Maskin- og robotbetjening i industrislagtning 1
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2799
Fagkode:
48241-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, der har grundlæggende forståelse for og erfaring med teknologianvendelse i industrislagtning, og som ønsker at udbygge disse specifikt i forhold betjening af maskiner og robotter.

Mål

Deltageren kan med henblik på betjening af maskiner og robotter på et industrislagteri arbejde med pneumatik, hydraulik og PLC-styring, relæer, kontakter samt lysgardiner og herunder:- Sikre stabil drift ud fra kendskab til procedure for opstart og vedligeholdelse. - Anvende teknikker til fejlsøgning under drift.- Foretage konsekvensvurdering ved ændringer i tekniske grundopsætninger på maskiner og robotter.- Anvende fagsprog i kommunikationen mellem kolleger og andre faggrupper i branchen.

Varighed

2 dage.

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.