Kursus

Konceptudvikling for detailslagtere

Deltageren kan analysere en detailslagtervirksomhed og anvende givne redskaber til udvikling af dens koncept, bl.a. ud fra en forståelse for kunders ønsker og behov. Deltageren kan endvidere sætte rammerne for slagterbutikkens drift, så der opleves en sammenhæng mellem konceptet og det daglige salgsarbejde.

Fakta

Navn:
Konceptudvikling for detailslagtere
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 118 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2799
Fagkode:
48131-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere beskæftiget inden for detailslagterområdet i slagterafdelinger, delikatesseforretninger og butikker med direkte kundekontakt.

Mål

Deltageren kan analysere en detailslagtervirksomhed og anvende givne redskaber til udvikling af dens koncept. Deltageren kan ud fra en forståelse for kunders ønsker og behov samt købemønstre tilpasse og udvikle koncept og sortiment i en detailslagtervirksomhed. Deltageren kan med afsæt i det fastlagte koncept sætte rammerne for slagterbutikkens drift, så der opleves en sammenhæng mellem konceptet og det daglige salgsarbejde.

Varighed

4,0 dage.

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.