Kursus

Introduktion til industrislagtning og forædling

Du kan indgå i almindelige arbejdsprocesser inden for industrislagtning og forædling af kødprodukter og følge enkle arbejds- og produktbeskrivelser. Du kan medvirke til at anvende værktøj korrekt til en given arbejdsproces og efterleve basale regler for fødevaresikkerhed ud fra viden om hygiejne, normer og ergonomi.

Fakta

Navn:
Introduktion til industrislagtning og forædling
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2799
Fagkode:
48490-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod ikke-faglærte medarbejdere, der er beskæftiget med industrislagtning og forædling af kødprodukter.

Mål

Deltageren kan indgå i almindelige arbejdsprocesser inden for industrislagtning og forædling af kødprodukter. Deltageren kan følge enkle arbejds- og produktbeskrivelser. Deltageren kan medvirke til at udvælge, anvende og vedligeholde værktøj korrekt til en given arbejdsproces. Deltageren kan efterleve basale regler for fødevaresikkerhed i arbejdet som industrislagter ud fra viden om hygiejne, normer og ergonomi.

Varighed

3 dage.

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede bevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, som er beskrevet i målformuleringen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.