Kursus

Industriel detailudskæring

Deltageren kan under vejledning udføre grov- og detailudskæring af kød samt foretage klargøring og kalkulationer heraf til videre forarbejdning. Deltageren kan håndtere og vedligeholde værktøj korrekt i forhold til anvendelse samt følge forskrifter for sikkerhed, personlig og produktionsmæssig hygiejne.

Fakta

Navn:
Industriel detailudskæring
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2799
Fagkode:
48015-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere beskæftiget med udbening, forædling og pakning af kødstykker inden i industrislagtning og fødevareindustri.

Mål

Deltageren kan under vejledning udføre grov partering og detailudskæring af kød til videre forarbejdning. Deltageren kan udvælge, anvende og vedligeholde værktøj korrekt i forhold til arbejdsopgaver i detailudskæring. Deltageren kan under vejledning udføre it-baseret og manuelle kalkulationer på aktuelle produktioner. Deltageren kan følge gældende forskrifter for sikkerhed og ergonomi ved arbejdsopgaver inden for detailudskæring. Deltageren kan efterleve gældende forskrifter for personlig og produktionsmæssig hygiejne.

Varighed

3 dage.

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Zealand Business College