Kursus

Forædling i industrislagtning

Deltageren kan under vejledning udføre detailudskæring af kødstykker og klargøring til marinering eller saltning samt foretage it-baseret og manuelle kalkulationer på aktuelle opgaver. Deltageren kan håndtere og vedligeholde værktøj korrekt i forhold til anvendelse samt følge forskrifter for sikkerhed, personlig og produktionsmæssig hygiejne.

Fakta

Navn:
Forædling i industrislagtning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2799
Fagkode:
48126-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere beskæftiget med udbening, forædling og pakning af kødstykker inden for industrislagtning og fødevareindustri.

Mål

Deltageren kan under vejledning udføre detailudskæring af kødstykker og klargøre disse til marinering eller saltning. Deltageren kan udvælge, anvende og vedligeholde værktøj korrekt i forhold til arbejdsopgaver i forædling. Deltageren kan under vejledning udføre it-baseret og manuelle kalkulationer på aktuelle opgaver. Deltageren kan følge gældende forskrifter for sikkerhed og ergonomi ved opgaver inden for forædling. Deltageren kan efterleve gældende forskrifter for personlig og produktionsmæssig hygiejne.

Varighed

3 dage.

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.