Kursus

Færdigpakkede kødvarer

Deltageren kan efter uddannelsen udføre de mest almindelige arbejdsprocesser, der indgår i produktion af færdigpakkede kødvarer. Der undervises i at arbejde efter en arbejdsinstruktion, at behandle produkterne hygiejnisk og kvalitetsmæssigt korrekt samt betjening af relevante maskiner.

Fakta

Navn:
Færdigpakkede kødvarer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens vejledende maksimale varighed er 15 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2799
Fagkode:
42458-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget indenfor industrislagtning og forædling af kødvarer.

Mål

Deltagerne behersker de mest almindelige arbejdsprocesser, der indgår i produktion af færdigpakkede kødvarer, og kan arbejde efter en given arbejdsinstruktion samt behandle produkterne hygiejnisk og kvalitetsmæssigt korrekt. Deltagerne kan betjene, adskille, rengøre, samle og vedligeholde relevante maskiner inden for pakning og slicening ergonomisk korrekt ud fra betjeningsinstruktioner, samt skifte værktøj, emballager og etiketter på samme maskiner. Deltagerne kan foretage sikkerhedsmæssig afprøvning og betjening af maskinerne. Ved brug af IT-baserede systemer og under vejledning kan deltagerne forstå og foretage kalkulationer.

Varighed

Uddannelsens vejledende maksimale varighed er 15 dage.

Eksamen

Der er ingen eksamen.Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål der er beskrevet i uddannelsens målformulering.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Enkelte kurser i fx sprog og it dog op til 272 kr. pr. dag. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser