Kursus

Detailudskæring af delstykker af kød

Du arbejder med at detailudskære udvalgte kødstykker fagligt korrekt, herunder kontrol af sporbarhed for kødet efter gældende lovgivning. Du lærer at bedømme kødet på spisekvaliteten og kender dets anvendelsesmuligheder. Uddannelsen gennemføres med enten oksekød eller svinekød som specifik råvare.

Fakta

Navn:
Detailudskæring af delstykker af kød
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2799
Fagkode:
48460-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, der arbejder med slagtning og ønsker at opnå specifikke kompetencer i forhold til detailudskæring og kvalitetsbedømmelse af kød.

Mål

Deltageren kan detailudskære udvalgte delstykker af kød fagligt og kvalitetsmæssigt korrekt, herunder efterleve gældende hygiejneforskrifter.Deltageren kan kvalitetsbedømme kød på spisekvalitet og kender delstykkernes anvendelsesmuligheder.Deltageren kan kontrollere sporbarhed for kød og efterleve gældende lovgivning for området.Uddannelsens kompetencer opnås for en af følgende råvaregrupper:- oksekød- svinekød

Varighed

3 dage.

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede bevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, som er beskrevet i målformuleringen.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 118 og 190 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Vis hold Skjul hold

Zealand Business College