Kursus

Vinoplevelser 2

Du kan vejlede gæster om valg af vin på baggrund af viden om typer, dyrkning og fremstillingsmetoder. Du kan endvidere planlægge og sammensætte menuer og hertil vælge passende vine.

Fakta

Navn:
Vinoplevelser 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2279
Fagkode:
48875-

-

Målgruppe

Medarbejdere der arbejder med servicering, modtagelse og betjening af gæster i forbindelse med ophold og/eller overnatning samt tryghed/sikkerhed i forbindelse hermed.

Mål

- Du kan vejlede gæster om valg af vin på baggrund af viden om vindyrkning, vintyper, fremstillingsmetoder og sensorisk.- Du kan sammensætte menuer med hensyntagen til specielle ønsker og sætte vine dertil.- Du kan planlægge menuer ud fra et givent koncept og gastronomisk speciale og vælge vine under hensyntagen til råvarer, gastronomiske produktionsmetoder og kultur/traditioner.- Du kan vejlede gæster ud fra deres kulturelle baggrund samt spise- og drikkevaner.- Du kan sammensætte menuer med drikkevarer ud fra viden om vinens smag i sig selv og i samspil med mad.

Varighed

2 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.