Kursus

Trivsel og sikkerhed på hotel og restaurant - 2

Kurset giver dig redskaber og praktiske færdigheder til at kunne varetage kollegers adfærd i krisesituationer og koordinere sikkerheden på arbejdspladsen inden for hotel og restaurant - samt til at kunne kommunikere med kolleger i vanskelige situationer Du vil efter kurset kunne varetage håndteringen af gæsteevalueringer og udarbejde IT-politikker for medarbejderne. Kurset er fortsættelse af 48589 Trivsel og sikkerhed på hotel og restaurant, trin 1.

Fakta

Navn:
Trivsel og sikkerhed på hotel og restaurant - 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2279
Fagkode:
48590-

-

Målgruppe

Kurset er henvendt til erfarne medarbejdere inden for hotel- og restaurationsbranchen, som har arbejdsopgaver i relation til trivsel og sikkerhed for personale og gæster. Uddannelsen forudsætter kompetencer, der kan opnås i 48589 Trivsel og sikkerhed på hotel og restaurant, trin 1.

Mål

Deltageren kan på hotel og restaurant:- Udarbejde planer og instrukser i tilfælde af krise- og katastrofesituationer, så medarbejderne kan agere professionelt i forhold til sikkerheden for gæster, personale og virksomhed.- Instruere medarbejdere i, hvordan de aktivt medvirker til at øge sikkerhedsniveauet og forebygger krisesituationer.Kommunikere med medarbejdere i vanskelige situationer- Udforme gæsteevalueringer og instruere medarbejdere i anerkendende modtagelse og besvarelse af evalueringer.- Opsætte regler og retningslinjer for medarbejderes kommunikation på virksomhedens sociale medier.

Varighed

2 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.