Kursus

Service og gæstebetjening af turister

Uddannelsens kompetencer har fokus på målrettet service og gæstebetjening mod danske og udenlandske turister i form af kulturforståelse, segmentering, mersalgsteknik og godt værtskab.

Fakta

Navn:
Service og gæstebetjening af turister
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2279
Fagkode:
48151-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med gæstebetjening indenfor hotel- og restaurantvirksomhed.

Mål

Deltageren kan målrette sin service og gæstebetjening mod de forskellige typer af danske og udenlandske turister. Deltageren kan agere imødekommende og kulturelt anerkendende i gæstebetjeningen af turister. Deltageren kan anvende kendskab til de forskellige segmenter og typer af turister til at forbedre serviceoplevelsen og målrette gæsteservice og vejledning af turister. Deltageren kan servicere og anvende gæsteorienteret salgsteknikker til at fremme mersalg til turister.

Varighed

2,0 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.