Kursus

Bæredygtighed på hotel & restaurant

Deltageren kan forstå sammenhængen mellem ressourceforbrug og miljøbelastning og sætte det i relation til en virksomheds samlede økonomi og formulerede miljømålsætninger. På baggrund af viden om området kan deltageren ved en gennemgang af egne arbejdsområder registrere og medvirke til at reducere virksomhedens ressourceforbrug og brug af miljøbelastende produkter.

Fakta

Navn:
Bæredygtighed på hotel & restaurant
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2279
Fagkode:
43735-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig primært mod ikke-faglærte medarbejdere, som arbejder inden for restaurant- og hotelbranchen.

Mål

Deltageren kan forstå sammenhængen mellem ressourceforbrug og miljøbelastning og sætte det i relation til en virksomheds samlede økonomi. Deltageren kan gennemgå og registrere ressourceforbruget og brugen af miljøbelastende produkter inden for egne arbejdsområder, og relatere dette til de miljømålsætninger, virksomheden har formuleret. Deltageren kan i udførelsen af sit daglige arbejde medvirke til at reducere virksomhedens ressourceforbrug og anvendelse af miljøbelastende produkter på baggrund af viden om området.

Varighed

2,0

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold

Zealand Business College