Kursus

Råvarer i køkkenet - trin 2

Du kan vurdere kvaliteten af råvarer og hel- og halvfabrikata ift. pris, udseende, smag og sensoriske kvaliteter, mærkning samt opbevaring. Du kan også beregne forbrug og svindprocent for en given ret. Ved kursusstart forudsættes det, at du har kompetencer svarende til 'Råvarer i køkken - trin 1.

Fakta

Navn:
Råvarer i køkkenet - trin 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2281
Fagkode:
48827-

-

Målgruppe

Medarbejdere, som arbejder med madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt cateringvirksomheder.

Mål

Du kan for de mest anvendte råvarer i produktionskøkkenet:- Kvalitetsvurdere råvarer samt hel- og halvfabrikata i forhold til pris, udseende, smag og mærkning samt sikre korrekt opbevaring. - Vurdere råvarers og tilberedte produkters sensoriske kvaliteter.- Rense og klargøre råvarer, så næringsstofferne bedst muligt bevares - Kalkulere forbrug og svindprocent for en given ret.

Varighed

2 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.