Kursus

Molekylær gastronomi

Deltageren kan forstå principperne bag molekylær gastronomi og arbejde ud fra denne videnskabelige metode i tilberedningen af mad. Deltageren kan ud fra utraditionelle råvaresammensætninger, nye teknikker og tilberedningsmetoder samt viden om, hvordan mad ændrer form, konsistens og smag under tilberedningen, forfine og udvikle nye smagsoplevelser.

Fakta

Navn:
Molekylær gastronomi
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
42403-

Målgruppe

Kurset henvender sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte) beskæftiget sig med madfremstilling i professionelle køkkener, og som ønsker at arbejde bevidst med gastronomisk innovation ved hjælp af udforskning af kemiske processer, utraditionelle råvaresammensætninger, nye køkkenteknikker og tilberedningsmetoder.

Mål

Deltageren kan forstå grundprincipperne bag molekylær gastronomi og kan arbejde ud fra denne videnskabelige metode i tilberedningen af mad. Deltageren kan anvende utraditionelle råvaresammensætninger, nye køkkenteknikker og tilberedningsmetoder i madfremstillingen på baggrund af viden om, hvordan mad - som et resultat af kemiske processer - ændrer form, konsistens og smag under tilberedningen. Deltageren kan arbejde med at udvikle og forfine smagsoplevelser på kendte råvarer på baggrund af viden om molekylære interaktioner. Deltageren kan i madfremstillingen anvende viden om, hvorledes sanserne og madoplevelsen påvirkes ved indtagelse af mad tilberedt efter molekylære, gastronomiske principper.

Varighed

2 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser