Kursus

Ernæringslære

Faget giver grundlæggende viden om næringsindhold, deklarationer og næringsstoffers forandring ved tilberedning.

Fakta

Navn:
Ernæringslære
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2689
Fagkode:
30217-

Ernæringslære er et enkeltfag fra uddannelsen til gastronom.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der vil tilegne sig grundlæggende viden om emner som næringsstoffer, tilberedning og næringsstoffers forandring.

Mål

Målet er, at du kan vurdere næringsdeklarationer for enkeltretter og menuer.

Du kan producere færdige retter, så næringsindholdet i videst muligt omfang bevares.

Du får indsigt i næringsstoffernes forandring ved tilberedning og opbevaring.

Du kan producere enkeltretter og -menuer efter gæsters ønsker om specialkost

Du kan desuden redegøre for næringsstoffernes funktion i kroppen.

Varighed

2,5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser