Kursus

Det økologiske køkken

Faget giver viden om økologiske varer og grundholdninger samt forudsætninger for at tilberede mad og sammensætte menuer i det økologiske køkken.

Fakta

Navn:
Det økologiske køkken
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2689
Fagkode:
30265-

Det økologiske køkken er et enkeltfag fra uddannelsen til gastronom.

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der arbejder eller gerne vil arbejde med tilberedning af mad og sammensætning af menuer til det økologiske køkken.

Mål

Målet er, at du kan klargøre, tilberede, anrette og prissætte økologiske retter.

Du kan anvende grundtilberedningsmetoderne på økologiske råvarer.

Du kan anvende økologiske råvarer i det almindeligt forekommende repertoire samt udvise kreativitet.

Du kan tyde økologisk mærkning og producere på basis af økologisk teori og grundholdning.

Du kan vurdere forskelle på økologiske og konventionelle råvarer.

Du kan fremstille retter i overensstemmelse med økologisk grundholdning, herunder holdning til ressourceforbrug, affaldshåndtering og forsyningssikkerhed.

Du kan desuden sammensætte dagsmenuer ud fra dagens tilbud.

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 108 og 184 kr. pr. dag i deltagerbetaling. På det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet er der som hovedregel ingen deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Vis hold Skjul hold

Hotel- og Restaurantskolen