Kursus

Strategi for indførelse af økologi i madproduktion

Du kan med baggrund i ledelseserfaringer udarbejde en plan for indførelse af økologi i en madproduktion samt planlægge og lede denne forandringsproces. På baggrund af indførelsen af økologi kan du endvidere udvikle og implementere køkkenets kommunikationsstrategi målrettet brugerne.

Fakta

Navn:
Strategi for indførelse af økologi i madproduktion
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2286
Fagkode:
48777-

-

Målgruppe

Ledere, som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener, og som har erfaringer med ledelse og forandringsprocesser.

Mål

- Du kan udarbejde en plan for indførelse af økologi i en madproduktion. - Du kan planlægge og lede forandringsprocessen i forbindelse med indførelse af økologi.- Du kan udvikle og implementere køkkenets kommunikationsstrategi målrettet brugerne ved indførelse af økologisk køkkendrift.

Varighed

3 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.