Kursus

Skolemad - et måltid i skolen

Faget giver forudsætninger for at planlægge, fremstille og markedsføre skolemad. Du lærer også at vejlede børn og unge om ernæringsrigtig mad.

Fakta

Navn:
Skolemad - et måltid i skolen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
?
Fagkode:
4430-

Skolemad - et måltid i skolen er et enkeltfag fra uddannelsen til ernæringsassistent. 

Målgruppe

Faget henvender sig til personer, der arbejder med eller gerne vil arbejde med mad til børn og unge.

Mål

Målet er, at du kan planlægge forskellige koncepter for skolemadsordninger og udarbejde opskrifter, der tager hensyn til ernæring, madkultur og spisevaner blandt børn og unge.

Du lærer at beregne priser, fremstille, emballere og servere ernæringsrigtig skolemad til forskellige målgrupper, herunder også børn og unge med anden kulturel baggrund end dansk eller elever, der kan have særlige behov.

Du får også viden om de specielle ernæringsmæssige problemer, som børn og unge kan have, fx anoreksi og overvægt, og du bliver bevidst om din rolle som vejleder over for elever med ernæringsmæssige problemer.

Endelig lærer du at markedsføre et koncept ved at bruge salgsmaterialer, reklamer og internet.

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser