Kursus

Service og brugerbetjening omkring måltidet

Du kan anvende værtskab og egen værtsrolle til at skabe en positiv måltidsstemning og måltidsoplevelse. Du kan betjene og servicere forskellige brugere og kunder inden for køkkenets rammer og samarbejde professionelt og tværfagligt.

Fakta

Navn:
Service og brugerbetjening omkring måltidet
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2286
Fagkode:
48794-

-

Målgruppe

Medarbejdere,som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener, og som har direkte kontakt med slutbrugere.

Mål

- Du kan anvende værtskab og egen værtsrolle til at skabe en professionel og positiv måltidsstemning. - Du kan betjene og servicere forskellige brugere/kunder inden for køkkenets rammer.- Du kan samarbejde professionelt og tværfagligt for at sikre brugere/kunder en god måltidsoplevelse.

Varighed

2 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.