Kursus

Produktion og kvalitetsudvikling af måltider

Du kan sætte fagfaglig viden i spil ved produktion og kvalitetsudvikling af måltider i det professionelle køkken ud fra givne økonomiske forhold. Du kan herunder selvstændigt arbejde med bæredygtighed, kvalitet samt dokumentation af hygiejne og egenkontrol i alle produktionsled samt at formidle viden om sund og ernæringsrigtigt mad.

Fakta

Navn:
Produktion og kvalitetsudvikling af måltider
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2286
Fagkode:
48687-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter medarbejdere, som er beskæftiget med fremstilling af mad og måltider til børn, unge, vokse og ældre i forskellige institutionskøkkener. Kurset retter sig mod ufaglærte med erhvervserfaring og ernæringshjælpere, som ønsker at erhverve sig kompetencer som forberedelse til at blive faglært ernæringsassistent.

Mål

Du kan planlægge og gennemføre produktionen af måltider ud fra givne økonomiske vilkår og tage højde for anretning og servering af mad til forskellige målgrupper. Du kan herunder:- Selvstændig beherske metoder til planlægning, varemodtagelse og tilberedning af måltider ud fra et bæredygtighedsprincip. - Arbejde kreativt med at sammensætte sunde, nærende og velsmagende måltider. - Vurdere og udvikle kulinarisk kvalitet ved produktion, anretning og servering af måltider.- Selvstændigt sikre fødevarehygiejne igennem udvikling af dokumentation af hygiejne og egenkontrol i alle produktionsled. - Vejlede og formidle viden om sund og ernæringsrigtigt mad.

Varighed

3 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.