Kursus

Planlægning og fremstilling af måltider

Du kan anvende fagfaglig viden til planlægning, udførelse og vurdering af arbejdsopgaver i det professionelle køkken. Du lærer i forbindelse hermed at arbejde med bæredygtighed, kulinarisk kvalitet og værtskab.

Fakta

Navn:
Planlægning og fremstilling af måltider
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2286
Fagkode:
48686-

-

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, der ønsker kompetencer til at kunne planlægge og fremstille velsmagende og ernæringsmæssigt korrekt mad i den professionelle forplejning pa¿ fx sygehuse, plejehjem, kantiner og skoler. Du kan efter kurset udbygge dine kompetencer via AMU-kurset Produktion og kvalitetsudvikling af måltider, hvor du selvstændigt lærer at anvende fagfaglig viden ved produktion og kvalitetsudvikling af måltider i det professionelle køkken ud fra bl.a givne økonomiske forhold.

Mål

Du kan planlægge og fremstille velsmagende og ernæringsmæssigt korrekt mad og udføre måltidsservice i den professionelle forplejning på fx sygehuse, plejehjem, kantiner og skoler. Du kan herunder: - Anvende relevant faglig viden til at planlægge og udføre arbejdsopgaver i det professionelle køkken. - Anvende viden om bæredygtighed i udførelsen af produktionsopgaver i køkkenet. - Tilberede mad og måltider tilpasset målgruppens ernæringsmæssige behov og kulinariske præferencer.- Anrette og servere maden indbydende samt udføre værtsskab for målgruppen.- Beskrive maden med almindelige sensoriske fagudtryk.- Efterleve regler for fødevaresikkerhed i køkkenarbejdet.

Varighed

2 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.