Kursus

Patogene mikroorganismer i risikoanalyse

Med den nyeste lovgivning og krav til dokumentation i forhold til sygdomsfremkaldende mikroorganismer får du kompetence til at vurdere behov for prøveudtagning, udarbejde handleplan for tilbagekaldelse af egne madprodukter og derigennem opretholde en god fødevarehygiejne- og -sikkerhed.

Fakta

Navn:
Patogene mikroorganismer i risikoanalyse
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2286
Fagkode:
48397-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der er beskæftiget med egenkontrol, risikoanalyse og madproduktion samt rengøring i store køkkener og har kompetencer, der svarer AMU-kurserne "Almen fødevarehygiejne" og "Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen".

Mål

Deltageren kan anvende viden om sygdomsfremkaldende mikroorganismer, f.eks. listeria, til opretholdelse af fødevarehygiejne og -sikkerhed ved modtagelse, tilvirkning, produktion og opbevaring af mad. Deltageren kan vurdere behovet for prøve udtagninger og miljøprøver på baggrund af en risikoanalyse. Deltageren kan udarbejde handleplan for tilbagekaldelse af egne producerede madprodukter.Uddannelsens kompetencer opnås for en af følgende grupper af mikroorganismer:_____ Ikke sporedannede; campylobacter, listeria, salmonella, yersinia, e-coli (vtec), staphylococcus aureus_____ Sporedannede; bacillus cereus, clostridium botulinum, clostridium perfringens _____ Virus; fx norovirus_____ Parasitter; fx anisakis larven_____ Gær- og skimmelsvampe; fx mug

Varighed

1,0 dage

Eksamen

Der er ingen eksamen. Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i målformuleringen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.